Špecifikácie počitačov ECHOWELL

 
 
 
 

Špecifikácie počitačov ECHOWELL

FUNKCIA BRI 5 BRI 8 U4/U4W U6 U12 U10W
Aktuálna rýchlosť
Priemerná rýchlosť  
Maximálna rýchlosť      
Porovnávanie rýchlosti      
Počítač kilometrov
Dĺžka jazdy
Hodiny    
Celkový čas jazdy        
Čas jazdy      
Teplota          
Úspora CO2 počas jazdy        
Celková úspora CO2          
Automatické prepínanie hodnôt
Indikátor slabej batérie
Automat.start/stop funkcia
Úsporný režim    
Vodeodolné

 

FUNKCIA Ui20W MW10G       FUNKCIA PH5 PH7
Aktuálna rýchlosť   Okamžitý tep
Priemerná rýchlosť   Priemerný tep
Maximálna rýchlosť   Maximálny tep
Porovnanie rýchlosti s priem.   Nastaviteľný max.tep  
Dĺžka jazdy 1/2   % intenzity tepu  
Počítač kilometrov 1/2   Zmena intenzity tepu  
Počítač kilometrov 1+2   Zóny tepovej frekvencie
Čas jazdy   Čas v zóne
Celkový čas jazdy 1/2   Čas mimo zóny
Celkový čas jazdy 1 +2   Alarm prekročenia zóny
Aktuálna kadencia   Kalórie
Priemerná kadencia   Kalórie za hodinu  
Maximálna kadencia   Celkové kalórie  
RPM limit   Strata tuku
RPM limit alarm     % tuku
Počet otáčok za jazdu     Celková strata tuku  
Počet otáčok celkovo 1+2     Strata váhy
30 okruh v pamäti počítača     Celková strata váhy  
Najrýchlejšie kolo     Recovery 1  
Priemerná rýchlosť na kolo     Recovery 2  
Vzdialenosť jazdy     Kalendár
Čas jazdy     Hodiny
Kolo s najvyššou kadencoiu     Alarm
Priemerná kadencia na kolo     Stopky
Počet otáčok za jazdu     Časomiera
Kolo s najvyšším srdcovým tepom     Čas tréningu
Priemerný tep na kolo     Odpočítavanie
Čas v rámci/mimo cieľových zón     Počítač kôl  
Spálené kalórie     Prehľad kola  
Prehľad údajov o kolách     Uživateľské nastavenia
Denné CO2     Osvetlenia displeja
Celkové CO2 1+2     Ovládanie intenzity podsvietenia  
Srdcový tep aktuálne     Indikátor slabej batérie
Srdcový tep priemerný     Vodeodolný
Srdcový tep maximálny     Hrudný pás
Nastavenie cieľových zón     Držiak na riadítka  
Čas v rámci/mimo cieľových zón     Dve časové pásma  
Spálené kalórie     Okamžitá rýchlosť  
Celková spotreba kalórii 1+2     Priemerná rýchlosť  
Spotreba kalórii za hodinu     Maximálna rýchlosť  
Porovnanie aktuálneho a priemerného tepu     Dĺžka tréningu  
Pamäť pre dve veľkosti kolies     Celková vzdialenosť  
Pripomienka pre údržbu     Jazdný čas  
Aktuálna teplota     Celkový jazdný čas  
Maximálna teplota     Porovnanie priemernej a aktuálnej rýchlosti  
Minimálna teplota     Aktuálna kadencia  
Hodiny   Priemerná kadencia  
Kalendár   Maximálna kadencia  
Podsvietenie   Porovnanie priemernej a aktuálnej kadencie  
Automat.start/stop funkcia    
Vodeodolné  
Indikátor slabej batérie    

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
all