Špecifikácie počítačov PRO

 
 
 
 

Špecifikácie počítačov PRO

FUNKCIA SX4 Digital SCIO ALTI SCIO ALTI ANT+
Bezdrôtový prenos
Aktuálna rýchlosť
Priemerná rýchlosť
Maximálna rýchlosť
Porovnanie rýchlosti s priem.  
Dĺžka jazdy    
Dĺžka jazdy 1/2  
Počítač kilometrov    
Počítač kilometrov 1/2  
Čas jazdy    
Čas jazdy 1/2  
Aktuálna výška  
Celkový prírastok výšky  
Celková strata výšky  
Aktuálne stúpanie  
Priemerné stúpanie jazdy  
Pamäť východzej výšky   
Aktuálna teplota  
Maximálna teplota  
Minimálna teplota  
Hodiny
Stopky  
Podsvietenie  
Ukazovateľ Di2    
Ukazovateľ stavu batérie Di2    
Automat.start/stop funkcia
Dva priemery kolies  
Úsporný režim
Vodeodolné  
Indikátor slabej batérie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
all