Kontakt

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť PROFER s.r.o.

Miesto pre osobný odber :
Kaukazská 33
85101 Bratislava

Slovenská republika
pondelok-štvrtok 13-18 hod.(prevzatie tovaru po 18 hod.možné po dohode)
piatok 13-17 hod.
Autobus číslo 80 cestovný poriadok zástavka Cintorín Petržalka

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
PROFER s.r.o.
Námestie hraničiarov 3
85103 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 948004757
email: info@all4bike.sk
(pondelok - piatok: 12:00 - 18:00 hod.)


Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľna
Č.účtu/kód: 5069521544/0900 
IBAN: SK88 0900 0000 0050 6952 1544
BIC: GIBASKBX
KS: 0308
VS: číslo objednávky

IČO: 48093394
DIČ: 2120049327
IČ DPH:SK2120049327

Spoločnosť PROFER s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektoriát SOI pre Bratislavský kraj  
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor 
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170 

Zodpovedný vedúci: Peter Pokus
Kontakt: info@all4bike.sk

Zápis v OR: Okresný súd [Bratislava I]
Oddiel Sro, vložka číslo: 103473/B

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 12:00 - 18:00 hod.) na uvedených kontaktoch.

 CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
all